Gegrond
Image default
Banen en opleidingen

Interview met een Middle Front-end Developer

Wanneer u wordt gevraagd om een ​​Middle Front-end-ontwikkelaar te vinden, is het altijd verwarrend. Junior, Middle, Senior zijn nogal conventionele namen voor het niveau van een IT-specialist en variëren van bedrijf tot bedrijf. Laten we het in ons artikel hebben over de meest voorkomende vereisten voor een JS-ontwikkelcentrum.

Het carrièrepad van een front-end ontwikkelaar begint in de regel met de lay-out – andere opties zijn mogelijk, maar dit pad komt het meest voor. De eerste taken zijn taken over de lay-out van lay-outs die van de ontwerper zijn ontvangen (een hoop HTML + CSS). Vervolgens wordt kennis van JavaScript, bibliotheken en frameworks verworven, evenals de mogelijkheid om met grafische editors te werken, versiebeheer en begrip van ontwerpprincipes. In de regel kunt u een botsing met de serverzijde niet vermijden.

Een zelfverzekerde middle-developer weet hoe hij met preprocessors en assemblers moet werken, kan SQL queries opstellen. Hij kent de principes van cross-browser en cross-platform, de principes van UI / UX-ontwerp. Ook verwacht de werkgever voldoende ontwikkelde soft skills van de front-end developer: je moet immers nauw samenwerken met het team.

Hoe je een middenontwikkelaar onderscheidt van een specialist op senior niveau, wordt beschreven in ons artikel.

Wat moet je weten en kunnen om een ​​echt goede JS-ontwikkelaar te worden?

Het belangrijkste is om de technologieën te kennen die de basis vormen van webontwikkeling: HTML, CSS, JavaScript. Hoe de browser werkt, hoe internet werkt, wat is het HTTP-protocol. Dit is de basis. Vervolgens – inzicht in ideeën en patronen, beide klassiek voor programmeren – algoritmen, datastructuren, en smaller, specifieker, belangrijk op dit moment, zoals de virtuele DOM. In de laatste plaats – het bezit van specifieke tools, bibliotheken, frameworks – heeft dergelijke kennis natuurlijk ook een prijs, maar het veranderen van een bekende tool in een onbekende zou geen kritiek probleem moeten zijn voor een ervaren ontwikkelaar.

Wat is het belangrijkste in het interview bij het evalueren van een kandidaat?

In het interview worden twee kanten van de kandidaat beoordeeld: zoals onze collega’s in het Westen zeggen, soft skills en hard skills. De eerste is allereerst communicatieve vaardigheden. Het is belangrijk dat een persoon de taak kan begrijpen en wanneer er vragen rijzen, deze op tijd kunnen stellen. De tweede is allereerst de fundamentele kennis die hierboven is genoemd. Als iemand ervaring heeft met het werken met de technologieën die we gebruiken, zullen er vragen zijn over specifieke technologieën. Hierdoor begrijpen we met name hoe snel de kandidaat direct aan de slag kan met onze huidige taken. Natuurlijk wordt in ieder geval de eerdere ervaring van de kandidaat niet genegeerd. Als er de mogelijkheid is om codevoorbeelden te bekijken, wordt het gemakkelijker om u voor te bereiden op het interview en het interview zelf.

Interview vragen:

  • Tijdens het interview is het de moeite waard om in detail te verduidelijken over de nieuwste projecten: wat was de bijdrage van het team en de kandidaat persoonlijk, met welke frameworks / technologieën hij al gewerkt heeft en waarmee hij in de toekomst graag zou willen werken, hoe hij zich verhoudt tot layout.
  • Wat betreft de ervaring als geheel, zou het goed zijn om duidelijk te maken welke taak het moeilijkst was. En loste de kandidaat de problemen op van het bouwen van architectuur, optimalisatieproblemen. Uiteraard spelen technische interviews een grote rol.

global recruitment

https://www.globalrecruitment.info/