Gegrond
Image default
Aanbiedingen

ZZP administratie door een belastingadviseur

Zzp administratie is niet heel veel anders dan gewone bedrijfsadministratie. Zzp is een afkorting voor zelfstandige zonder personeel, dus iemand die een eigen bedrijfje heeft opgezet en dit in zijn eentje doet zonder personeel. Een voordeel voor de zzp administratie is dat er geen loon uit betaald hoeft te worden, omdat diegene in zijn eentje te werk is. Een andere benaming voor zzp is ook wel freelance. De term komt van het Engelse freelance gebruikt door Walter Scott. Hij beschreef een verhaal van een soldaat wiens speer niet aan enige landheer toebehoorde maar zijn dienst aanbood in ruil voor geld. Later is de term in de Nederlandse taal overgenomen en in een figuurlijke context veranderd naar een zelfstandige ondernemer zonder een vaste arbeidsovereenkomst.

Administratie betekend in bijna alle gevallen kantoorwerk. Vroeger ging het dan eigenlijk alleen om financiële verantwoording door middel van boekhouding. Tegenwoordig is het vaak geautomatiseerd databasewerk voor onder andere personeelszaken (uitbetaling van salaris), maar ook valt het logistieke deel onder administratie, dit kan zijn voorraden bij houden en zorgen dat er genoeg is om te kunnen gebruiken of te verkopen. Bij zzp administratie valt personeelszaken weg omdat het een bedrijf is zonder personeel.

Eind 2011 telde het Centraal Bureau voor de Statistiek 739000 mensen die als zelfstandige zonder personeel bekendstonden. Er zijn vaker mannen als vrouwen zzp’er. Eind 2012 waren er 752.000 mensen zzp’er, hiervan was 483.000 een man en 269.000 een vrouw. Het grootste gedeelte bestond uit mannen tussen de 45 en 55 jaar. Sommige dingen zijn verschillend voor een zzp’er en kunnen nadelig zijn: de zzp’er heeft meer onzekere en vaak wisselende inkomsten. Heeft geen secundaire arbeidsvoorwaarden zoals auto, laptop en trainingen. Moet zelf regelen van pensioenen en verzekeringen. Soms zelf doen van zzp administratie tot belastingaangiften. Heeft vaak wisselende omstandigheden (werkzaamheden, werkplekken, collega’s) Een zzp’er heeft dus geen zekerheid over hoe de zaken verlopen.

Een zzp’er heeft wel voordelen ten opzichte van iemand met een loondienst: de zzp’er heeft een vrijheid van indeling van eigen tijd naar wens, heeft diverse werkzaamheden, kan zelf bepalen van eigen risico’s; verzekeringen, sparen van gelden, het thuiswerken bespaard op jaarbasis veel reistijd en kosten. Het niet verzekerd zijn van werknemersverzekering heeft voordelen en nadelen. Een zzp’er is vaak ten opzichte van grote bedrijven minder bekend. Sommige mensen kiezen juist liever voor een zzp’er omdat ze meer contact met de persoon zelf hebben en het contact niet via via verloopt.

http://www.papingbelastingadvies.nl/administratie/