Gegrond
Image default
Aanbiedingen

Ik ben ziek; wat als ik mijn baan verlies?

Als je ziek raakt moet je dit aan je baas melden. Als het om langdurig ziek zijn gaat, wordt een bedrijfsarts ingeschakeld en een plan opgesteld met afspraken. Gelukkig ben je als werknemer beschermd door wetten en de cao. Lees verder om alle manieren en rechten te weten te komen.

Je ziekmelding

Als je ziek wordt, moet je dit melden bij je werkgever. Wat over ziek zijn afgesproken is staat in de cao, het bedrijfsreglement of in je arbeidscontract. Je hoeft je werkgever niet te vertellen wat je klachten zijn, hij mag alleen vragen of het door een bedrijfsongeval komt of niet.

In je arbeidscontract is ook afgesproken wat er gebeurt met je salaris. In veel gevallen zal dit in het eerste jaar van ziek zijn gelijk blijven en in het tweede jaar dalen naar 70% van je salaris.

Langdurig ziek

Als je langer dan 2 jaar ziek bent, moet je werkgever toestemming vragen bij het UWV om je te ontslaan. Het UWV is hierna verantwoordelijk voor je re-integratie traject.

De werkgever mag je ook een beëindigingsovereenkomst bieden. Na 2 jaar hoeft je werkgever je geen loon meer te betalen. Als je vindt dat je werkgever te weinig moeite deed voor je re-integratie, dan moet hij soms langer je loon blijven betalen.

De bedrijfsarts

De werkgever kan een bedrijfsarts inschakelen. Je gaat met de bedrijfsarts in gesprek waardoor je ziek bent, hoe lang het gaat duren en of er taken zijn die je eventueel nog wel kunt doen. Aan de hand hiervan wordt een plan opgesteld.

Je werkgever zal daarbij ook mee moeten werken aan het eventueel aanpassen van je werkplek, zodat je weer aan het werk kunt gaan. In sommige gevallen, als je bijvoorbeeld je been hebt gebroken, kan het zijn dat je andere taken en werkzaamheden nog wel kunt doen. Dan kan er worden afgesproken dat je tijdelijk andere taken op je neemt, zodat je wel werkzaam kunt blijven.

Een preventief medisch onderzoek

Als je ziek bent geworden door een situatie op werk of door je werkomgeving, bestaat het recht er om een preventief medisch onderzoek (PMO) uit te voeren. In de Arbowet staat beschreven dat een werkgever verplicht is om de werknemers de gelegenheid te geven een onderzoek te doen. Dit onderzoek is gericht op de risico’s die het werk voor je gezondheid kan hebben en die te voorkomen of te beperken.

Een pmo onderzoek begint met een plan. Vaak bestaat het uit een basisvragenlijst. Met de uitkomst kunnen werkgevers op tijd de juiste maatregelen treffen om ziekmeldingen in de toekomst te kunnen beperken. Er worden liever vooraf maatregelen genomen dan achteraf veel geld uit te moeten geven aan re-integratie en vervanging voor de ziek gemelde werknemer.

Re-integratie traject

Na een ziekmelding ga je weer re-integreren. Vaak begin je dan met een paar uur per week weer aan het werk. Mocht het niet mogelijk zijn om terug te gaan naar je oude werkplek, is een tweede spoortraject de aangewezen route. De coaches van ADXpert kunnen de werknemer helpen bij zoeken en begeleiden naar een passende werkplek.