Gegrond
Image default
Zakelijke dienstverlening

Verzuim inzichtelijk houden met dit programma voor verzuimbeheer

Een efficiënt verzuimbeheer functioneert enkel met een actieve monitoring van het verzuim van uw medewerkers. Alleen wanneer u een compleet inzicht in de omvang en redenen van het verzuim van de medewerkers in uw bedrijf heeft, kunt u adequaat reageren op signalen van oplopend ziekteverzuim. Vervolgens kunt u hiertegen gepaste preventieve maatregelen nemen. Met PreAct Verzuim kunt u controleren of de processen die binnen uw bedrijf spelen wel in de maat lopen met hoe deze in de praktijk uitgevoerd worden.

Hoe bereikt u een helder verzuimbeheer?

Het verkrijgen van inzicht en controle voor jullie verzuimprocessen zal in drie verschillende fasen gebeuren. Het op een goede manier registreren van allerhande gegevens is de eerste stap in dit proces. Op deze wijze verwerft u een compleet beeld van de situatie waarin uw medewerkers zich bevinden. Zodra alle relevante gegevens, van de NAW-gegevens tot aan de salaris- en verzuimgegevens netjes inzichtelijk zijn gemaakt, wordt de daadwerkelijke analyse van het verzuimproces belangrijk. Zo moet er gekeken worden naar hoe er wordt omgegaan met verzuim, alsmede hoe en wanneer het verzuim daadwerkelijk geregistreerd wordt. Op deze wijze komt u uiteindelijk tot diepere inzichten in welke invloed het verzuim heeft op uw bedrijfsprocessen, alsmede hoe u de balans tussen verzuim en bedrijfsproces kunt verbeteren.

Kies ook voor begeleiding bij het verbeteren van uw verzuimbeheer

Het proces van het registreren, analyseren en beheersen van het verzuimproces is zeer zeker geen kleine opgaaf. De specialisten in verzuimbeheer van PreAct Verzuimregistratie assisteren u daarom maar wat graag met het in gang zetten van dit proces. Door een beroep te doen op hun jarenlange ervaring kunnen zij u door alle processen heen geleiden, zonder dat u daarvoor zelf personeel aan hoeft te nemen. Ook graag een PreAct Verzuimsysteem implementeren in uw bedrijf? Als u hierbij hulp behoeft kunt u contact opnemen met dit bedrijf, dan assisteren zij u direct!

https://preact-verzuim.nl