Gegrond
Image default
Verbouwen

De risico’s bij een bedrijfsongeval

Je zou er liever niet mee geconfronteerd worden, maar er zijn momenten dat je er gewoon niet omheen kunt, en dat je er als eigenaar van een bedrijf niets aan kunt doen. Een ongeval in de bedrijfswereld is meestal binnen een beperkte ruimte. Maar , het is beter te voorkomen dan te behandelen. Als het gebeurt is het het beste om voorbereid te zijn. U moet ervoor zorgen dat u een plan hebt en dat alle randvoorwaarden op de juiste plaats zijn. Een ongeval is nooit prettig.

Een bedrijfsongeval houdt verschillende risico’s in. Wees u bewust van de volgende:

 1. Het belangrijkste is dat de veiligheid van uw werknemers in gevaar is.

 2. De productie kan worden stopgezet door het indienen van een schadeclaim.

 3. Als nalatigheid de oorzaak is, kunnen er juridische gevolgen zijn.

 4. Als er ernstig letsel of zelfs erger optreedt, speelt het imagorisico een cruciale rol.

 5. Als gevolg van al het bovenstaande kunnen er financiële risico’s ontstaan door ziekteverzuim en ander materiaal.

 

Zorg hier in ieder geval goed voor

Zorg voor een goede bedrijfs(ongevallen)dekking. Zorg echter ook voor een EHBO-doos en BHV. Zorg in het begin voor een zo goed mogelijke behandeling na een ongeval. Bevinden zij zich in een veilige omgeving Wat is nodig om de schade te beperken en genezing te bevorderen? De getroffene binnen de kortst mogelijke tijd weer de oude te laten worden. Zorg ervoor dat het RI&E-systeem op orde is.

Registratie van incidenten

Het is belangrijk om een ongeval of bijna-ongeval/incident in een zorgvuldig systeem vast te leggen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een ongevallenrapportageformulier. Door dit te doen, kan het bedrijf de situatie analyseren en vervolgens verbeteren. Vaak blijkt dat een bedrijf of organisatie dit systeem wel heeft, maar dat het niet goed wordt bijgehouden. Dit is meestal te wijten aan een gebrek aan tijd of de complexe aard van het proces. Daarnaast is er meestal te weinig (on)inzicht in de registers, en is het proces vaak tijdrovend. Dat laatste hoeft niet altijd het scenario te zijn.

Het is niet de moeite waard als de incidenten in het systeem staan en er geen actie op wordt ondernomen. Ze moeten worden bestudeerd en beoordeeld. Op basis van deze bevindingen kunnen veranderingen worden aangebracht om herhaling te voorkomen.

Wees u hier altijd van bewust

U moet weten waarom bepaalde incidenten niet worden geregistreerd of waarom ze niet worden gemeld. Kan het liggen aan de ernst of de aard van het incident, of is er een andere reden? Zodra deze informatie bekend is, kan de juiste actie worden ondernomen naar aanleiding van de kwestie. Het is van cruciaal belang om de informatie bij de werknemers en managers te krijgen. Met een uiterst efficiënte RI&E beschikt u over een systeem waarmee u de registraties met kinderlijk gemak kunt afhandelen. Altijd snel en gemakkelijk.

https://www.raatwerk.nl/