Gegrond
Image default
Dienstverlening

Enkele geschikte rekruteringsmethodes voor personeel

Geschikte werknemers vinden op de huidige verwarrende talenten markt, kan zeer ontmoedigend zijn. De drie belangrijke stappen in het aannemen van nieuw personeel zijn: rekrutering, beoordeling en selectie. Van deze drie is de eerste de meest uitdagende voor bedrijven. De sleutel om de juiste kandidaten te vinden, ligt in het gebruik van innoverende sollicitatiemethodes.

Sommige firma’s zullen mensen nemen uit hun eigen personeelsbestand. Terwijl daarentegen iemand nieuws binnenhalen nieuwe kennis en vaardigheden met zich kan brengen, die een interne kandidaat niet heeft.

Externe kandidaten kunnen ervaring hebben met nieuwe perspectieven en technieken die een bijdrage kunnen betekenen voor de firma. De meeste firma’s gaan externe mensen rekruteren als ze hun werkzaamheden herzien.

Het is wel degelijk mogelijk om talentrijke werknemers te vinden voor jouw firma. Maar het vraagt wel enige vindingrijkheid, geduld en flexibiliteit. Kijk buiten jouw organisatie, kam het aanbod uit en doe je best.

Om een vaardig team te vinden, zou je een totaal andere aanpak dan de gebruikelijke sollicitatietechnieken moeten toepassen. De sociale media wordt thans ook gebruikt als een zoekmiddel. Zo kan je aan jouw stafmedewerkers vragen om jobadvertenties op hun sociale netwerken te plaatsen. Deze methode zal jou in staat stellen om mensen te vinden via kanalen die werkzoekenden vertrouwen : hun vriendenkring. Potentiële kandidaten zijn er dan zeker van dat ze te maken hebben met een echte firma, en geen spookfirma. Ervaren arbeiders, die reeds tewerkgesteld zijn, aannemen vereist dan wel dat er meer moet geboden worden dan enkel de normaal goed betaalde job. De bedrijfscultuur is een in belang groeiende factor bij het kiezen van een firma waarvoor men wil werken. Probeer voordelen aan te bieden die jouw concurrenten vergeten zijn, en die bij vaardige kandidaten zeker in de smaak zullen vallen. Competent personeel vinden is net zo moeilijk als bedrijfsleiders vinden. Door jouw bedrijf te verkopen als de werkgever van hun keuze, zal je er zeker van zijn dat je kandidaten krijgt die jouw bedrijf nodig heeft.

Je zou ook gebruik moeten maken van Beoordelingscentra. Deze zijn het gewoon om potentiële werknemers te evalueren op basis van meervoudige stress testen. Daaronder vinden we groepsopdrachten, individuele en groepsinterviews , presentatie- en bekwaamheidstesten. De voornaamste taak van dergelijke centra bestaat erin om de prestaties van de kandidaten te beoordelen vooraleer ze geselecteerd worden. Zo’n centrum zou moeten onpartijdig zijn en beide seksen zouden als beoordelaars moeten ingeschakeld worden. De kandidaten zouden eveneens gelijke kansen moeten krijgen om hun vaardigheden te bewijzen.

Werken met de juist uitvoerende rekruteringsfirma’s kan al een heel verschil uitmaken. Deze bedrijven hebben een uitgebreid professioneel netwerk en kunnen voor jou de kandidaten reeds vooraf doorlichten wat jou tijd en moeite bespaart. Je zal waarschijnlijk ook een groep van hoog opgeleide sollicitanten krijgen als je gebruik maakt van een firma die gespecialiseerd is in een bepaalde sector.

 

Kijk op deze website voor meer informatie over assessments

 

 

 

http://www.ivpp.nl/assessment/