Gegrond
Image default
Dienstverlening

Aangifte Erfbelasting

Weinig zaken in het leven zijn zeker. Maar twee zaken staan bij iedereen vast. Namelijk geboorte en overlijden. Bij de geboorte start een natuurlijk rechtspersoon en bij overlijden stopt dit. Dat brengt veel rechten en plichten met zich mee. Aan het einde van het leven is er altijd een erfenis die wordt toe bedeeld aan de nabestaanden van de persoon in kwestie. Vaak zijn dit echtgenoot en kinderen. Wie er recht heeft op de erfenis, daar zijn veel regels voor die zonder voorwaarden worden nageleefd volgens de wet. Echter de natuurlijke persoon kan er ook voor kiezen om iemand aan te wijzen die in aanmerking komt voor de erfenis. In zo’n geval gaat hij of zij naar de notaris voor het opmaken van een testament. Ook een stichting of een vereniging kan in aanmerking komen voor erfenis. De persoon die de erfenis krijgt toebedeeld al dan in lijn van geboorte heeft het recht om de erfenis te accepteren. Dat betekend dat hij de erfenis ook weigeren. In de persoon in kwestie uitsluitend schulden achter laat kan er voor worden gekozen de erfenis niet te accepteren.

Erfbelasting

Zoals hierboven al aangegeven kan een natuurlijk persoon erfenis ontvangen, dit hangt af of hij de erfenis aanvaart of weigert en de relatie met de persoon is van belang. De belastingdienst heeft bepaald dat er belasting dient te worden betaald over de waarde van erfenis. De hoogte van de belasting hangt af van de relatie met de overledene. Naast een percentage belasting geniet u ook altijd nog een bepaald deel als vrijstelling. Tot zo ver is het nog zelf te overzien.

Expert inschakelen?

Het wel of niet aanvaarden van een erfenis, welk percentage belasting dient u te betalen en wat uw vrijstelling. Allemaal vragen waar u na een klein onderzoek gemakkelijk antwoord op kan geven. Moet u dan wel een expert inschakelen?

Het wordt lastiger als u zelf de waarde van de erfenis moet gaan bepalen. Wie krijgt er wat, hoeveel is het waard en wanneer dient u belasting te betalen? En zijn er zaken die u wellicht van te voren had willen regelen. Zaken waardoor u nabestaanden wellicht later in de problemen kunnen komen?

Het moment van aangifte staat niet vast. Er dient binnen 8 maanden na overlijden een aangifte gedaan te zijn. Maar als een van uw ouders overlijdt, dient u dan al aangifte te doen? Vraag de voorwaarden aangifte erfbelasting na bij belastingadviseur. Hij kan u advies geven over de beste mogelijkheden.

http://www.papingbelastingadvies.nl/aangifte-erfbelasting/