Gegrond
Image default
Woningen

Bouwkundige keuring voorkomt narigheid

Bij de aan- en verkoop van vastgoed is het de vraag of je een gebouw koopt met de kwaliteit die je op basis van de leeftijd van het gebouw mag verwachten. De eigenaar zal er het pand er op het eerste gezicht goed uit laten zien. Maar je hebt geen enkele garantie dat er geen verborgen gebreken zijn. Om zekerheid te krijgen over de bouwkundige en technische staat van een gebouw kun je een bouwkundige keuring laten uitvoeren. Daar zijn wel kosten mee gemoeid, maar dan weet je gegarandeerd zeker in welke staat het pand verkeert.

Welke aspecten worden beoordeeld?

Bij een bouwtechnische keuring wordt een pand goed geïnspecteerd. De inspecteur zal, liefst in aanwezigheid van de opdrachtgever, het pand van binnen en buiten beoordelen. Het gaat bijna altijd om een visuele inspectie, maar soms worden er ook monsters genomen. Zo wordt er gekeken naar de kwaliteit van de kozijnen, het dak, de vloer, de fundering en het metselwerk. Installatietechnisch worden de klimaatsystemen, dus de verwarming, koeling en ventilatie beoordeeld. Ook het leidingwerk zal nauwkeurig worden onderzocht, vooral als er in oude panden nog loden leidingen liggen.

Eindrapportage

Na afloop van de inspectie maakt de inspecteur een gedetailleerd verslag van de bevindingen. Van elk van de ruim 20 beoordelingscriteria is te zien in welke conditie het betreffende onderdeel is. Als er sprake is van gebreken wordt door de inspecteur aangegeven hoe ernstig dat is. Ook zal hij een reële inschatting maken van de kosten die gemaakt moeten worden om het probleem op korte termijn te verhelpen. Daarnaast doet hij een voorspelling over de investeringen die op de langere termijn in het pand moeten worden gedaan. Deze eindrapportage is meestal enkele dagen na de keuring klaar en wordt in digitale vorm naar de opdrachtgever gestuurd.

Welke rol speelt een bouwtechnische rapportage?

Vooral bij oudere panden is een bouwkundige keuring een bewijs van de kwaliteit van het pand. Als er in de eindrapportage geen melding wordt gemaakt van achterstallig onderhoud mag je ervan uitgaan dat het pand een goede conditie heeft. Als er wel issues zijn, geeft het rapport inzicht in de ernst van de gebreken. Doordat er een inschatting van de financiële gevolgen als gevolg van herstel wordt gedaan, heb je de mogelijkheid om daar bij de verkoopprijs van het pand rekening mee te houden. Kortom, door een bouwkundige keuring wordt voorkomen dat je een kat in de zak koopt of  dat er te veel voor een pand wordt betaald.

Certificering

Een bedrijf dat een bouwkundige keuring kan uitvoeren moet gecertificeerd zijn. Alleen dan ben je ervan verzekerd dat er van een onafhankelijke en objectieve beoordeling van het gebouw sprake is. Er wordt beoordeeld op basis van de officiële Nederlandse Technische Afspraak 8060 en de NEN 2767. De prijs voor het uitvoeren van een keuring begint bij circa € 375 voor een pand van 400 kubieke meter. Per 100 kubieke meter extra stijgt de prijs. Voor panden boven de 1.200 kubieke meter wordt eerst een offerte aangevraagd.

 

Tip: Keuringshuis.nl