De strenge regels omtrent asbestsanering


Posted On mrt 24 2020 by

Bij asbestsanering wordt asbest op een vakkundige manier verwijderd door een hiervoor gecertificeerd bedrijf. Dit houdt in dat het bedrijf over de juiste vaardigheden en kennis beschikt om asbest op een legale en veilige manier te verwijderen. In sommige gevallen mag u asbest zelf verwijderen mits dit binnen de gestelde voorwaarden valt. In de meeste gevallen bent u echter verplicht of is het zeer verstandig om asbest te laten verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Zo bent u onder andere verplicht asbestsanering door een gecertificeerd bedrijf te laten uitvoeren wanneer het asbestdak al reeds beschadigd is, groter is dan 35m² of het dak zich bevindt op een bedrijfspand.

Hoe gaat asbestsanering in zijn werk?

Bij het saneren van asbest is het van groot belang dat er zorgvuldig en efficiënt wordt gewerkt. Het inademen van asbestvezels kan namelijk zeer ernstige ziektes opleveren. Het verwijderen van asbest kan opgesplitst worden in drie stappen. Als eerste vindt er altijd een asbestinventarisatie plaats die uitgevoerd moet worden door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Dit rapport dient u te overhandigen aan de gemeente wanneer u een melding gaat maken van de sloop. Daarnaast heeft het gecertificeerde verwijderingsbedrijf dit rapport nodig om de klus uit te mogen voeren. Is het rapport rond, dan kan de verwijdering gaan beginnen. Hierbij zullen de asbestdelen verwijderd worden op de plekken die u en het verwijderingsbedrijf samen hebben afgesproken. Het saneringsbedrijf dient vervolgens de asbestbevattende materialen af te voeren en te laten storten. Tot slot vindt er een eindcontrole plaats waarbij gecontroleerd wordt of er asbestmateriaal is achtergebleven.

Asbestsanering in de regio Noord-Brabant

Bent u op zoek naar een goed en gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in de regio Noord-Brabant dan kan Fideel u verder helpen. In samenwerking met Sloop en Milieutechniek Brabant zijn zij namelijk de geschikte kandidaten voor asbestsanering. Het zelf proberen te verwijderen van asbest zonder de juiste kennis en uitrusting, is niet alleen heel gevaarlijk voor de gezondheid, maar in sommige gevallen ook verboden. Deze specialisten nemen dit werk dan ook graag voor u uit handen.

https://www.fideel.nl/

Last Updated on: april 17th, 2020 at 10:25 am, by


Written by