Gegrond
Image default
Onderwijs

Cultureel zelfportret maken? Gebruik de 11 dimensies van CKV

De betekenis van CKV

Om meer uit het cultureel zelfportret voor ckv te halen, is het een goed idee om de CKV-dimensies mee te nemen. Samen staan deze dimensies namelijk garant voor de betekenis van CKV. Dit zijn de elf discipline overstijgende dimensies in het kort.

Feit en fictie

Is kunst altijd fictie of hebben feiten ook een plek binnen de kunst? En is er eigenlijk wel een harde grens tussen feit en fictie?

Schoonheid en lelijkheid

Kan kunst ook lelijk zijn? En kun je eigenlijk wel objectief iets zeggen over wat mooi is en wat lelijk, of zijn mooi en lelijk altijd een kwestie van smaak?

Autonoom en toegepast

Moet kunst altijd helemaal uit jezelf komen en puur voor de kunst zijn, of kun je het ook toepassen in bijvoorbeeld gebruiksvoorwerpen of kledingstukken?

Ambachtelijk en industrieel

In deze tijd waarin ambacht helemaal terugkomt en industriële trends tegelijkertijd aan een opmars bezig zijn, een super interessant spanningsveld.

Amusement en engagement

Bestaat er zoiets als hoge en lage kunst? Moet je van kunst altijd iets leren en moet het dus altijd betekenis hebben, of mag het ook gewoon ‘leuk’ zijn om naar te kijken?

Digitaal en analoog

Sluiten techniek en kunst elkaar uit of is er ook zoiets als digitale kunst? En kun je digitale en analoge kunst ook combineren?

Individueel en coöperatief

Als meerdere mensen samenwerken aan een kunstwerk, wie is dan de kunstenaar? En ook: wat maakt dat eigenlijk uit?

Traditie en innovatie

Door de hele samenleving klinkt de roep tot innoveren en tegelijkertijd is de hang naar het traditionele nog nooit zo sterk geweest: hoe komt dat tot uiting in de kunst?

Herkenning en vervreemding

Het is fijn om jezelf te herkennen in een kunstwerk. Maar vertelt een kunstwerk dat je van jezelf en de wereld vervreemdt je niet net zo veel over wie je bent?

Monodisciplinair, multidisciplinair, interdisciplinair

Hoe komen verschillende kunstvormen samen? Dat onderzoeken leerlingen in deze dimensie.

Lokaal en globaal

Is kunst gebonden aan plaats en tijd of is daar in deze tijden van mondialisering en digitale internationale communicatie geen sprake meer van?

https://www.kleinkunstig.nl