Gegrond
Image default
Management

Wharton management development program

Het systematische opleidingsproces waarbij personen managementvaardigheden verwerven, wordt managementontwikkeling genoemd. In de moderne wereld zijn hiërarchische organisaties geneigd een beroep te doen op programma’s voor managementontwikkeling om de snelle groei van (of een drastische verandering in) het bedrijfsvolume het hoofd te bieden. Het opzetten van een programma voor managementontwikkeling kan leiden tot de vorming van succesvolle managers die het bedrijf vooruit kunnen helpen. Bekijk dit artikel om een beter inzicht te krijgen in programma’s en hoe u een effectief programma ontwerpt.

 

Wat is een management ontwikkelingsprogramma?

Management of executive development is een prominent gebied van human resource management en stond vroeger bekend als de managementrevolutie. Management Development Programme (MDP) is een cursus die is ontworpen om de relatie tussen managers op alle niveaus (van ondergeschikt tot uitvoerend management) te versterken. Het doel van dit programma is managers die tot het middenkaderniveau behoren, om te vormen tot succesvolle leiders. Zo kunnen medewerkers op leidinggevend niveau het vermogen verwerven om anderen te motiveren, waardoor zij hun teams doeltreffend kunnen aansturen.

 

Doelstellingen van een management development programma

 

Het bijbrengen van capaciteiten om te superviseren, organiseren, plannen, leiden en motiveren, waarbij kennis en vaardigheden worden verbeterd;

 

Het ontwikkelen van wederzijds vertrouwen, samenwerking en begrip om teamwerk te bevorderen;

 

Het verbeteren van de besluitvaardigheid met betrekking tot de klanttevredenheid, de relatie met werknemers en leveranciers en de productiviteit van de organisatie;

 

Zorgen voor persoonlijke groei, wat inhoudt dat leidinggevende werknemers langer in dienst blijven en hun toekomstige carrière vormgeven door hen de ruimte te geven om te groeien;

 

Het ontwikkelen van opvolgingsplannen om toekomstige leidinggevende posities binnen de organisatie te genereren;

 

Het voorbereiden van nieuwe strategieën voor bedrijfsuitbreiding;

 

Het bevorderen van een hoog moreel en een goed organisatieklimaat om de productiviteit en de winst te verhogen.

 

Soorten managementontwikkelingsprogramma’s

 

Extern (Off-the-job programma’s) – dit verwijst naar de gespecialiseerde cursussen gebaseerd op management en executive onderwijs aangeboden door universiteiten. Externe managementontwikkelingsprogramma’s omvatten ook managementseminars, conferenties en workshops die door managementverenigingen of onderwijsinstellingen worden georganiseerd. De gespecialiseerde cursussen omvatten de volgende onderwerpen:

 

o Marketingmanagement;

 

o exportmanagement

 

o Financieel management;

 

o Personeelsmanagement. 

 

Intern (On-the-job programma’s) – dit omvat vakken die gericht zijn op verschillende zakelijke problemen en hoe deze problemen op een gecoördineerde en geplande manier kunnen worden opgelost. Aan assistenten wordt een technische opleiding gegeven, zodat zij op een bepaald moment in de toekomst in staat zijn de verantwoordelijkheden van een functie bij een meerdere op zich te nemen. De volgende onderwerpen behoren tot de interne categorie van een programma voor managementontwikkeling:

 

o Kunst van het delegeren;

 

o Functieroulatie;

 

o Promoties en overplaatsingen;

 

o Methode van understudy;

 

o Coaching door een leidinggevende of baas;

 

o Meervoudig management (lidmaatschap van commissies en juniorbesturen).

 

 Belang van management development programma

 

Stelt bedrijven in staat om de groei van hun bedrijf proactief aan te pakken;

 

Motiveert werknemers en verhoogt het behoud van werknemers om een kennisgedreven personeelsbestand op te bouwen;

 

Ontwikkelt een team van innovatiemanagers die kunnen leiden tot bedrijfsverbetering en productontwikkeling;

 

Zorgt voor professionele ontwikkeling van werknemers, helpt hen hun vaardigheden te verbeteren door het implementeren van individuele of bedrijfsbrede trainingsprogramma’s;

 

Helpt bij het verkrijgen van een concurrentievoordeel ten opzichte van andere bedrijven met de steun van bekwame managers;

 

Bevordert de planning van managementopvolging en moedigt de ontwikkeling van het personeel aan, wat essentieel is voor het bedrijf om vooruit te komen in onvermijdelijke situaties;

 

Vermindert het risico en de onvoorspelbaarheid in verband met de externe aanwerving van managers;

 

Helpt bij het aannemen van geschikte werknemers in het managementkader.


 

 

business management 

vacatures

auto verkopen

 

https://www.newbusinessmanagement.com/