Gegrond
Image default
Links / Index

Opzoek naar een kantoor voor uw administratie?

Tijd en Geld besparen door een administratiekantoor

Administratie zijn vooral financiële zaken, markten. Het is ook wel beheer van financiële of andere gegevens. De boekhouding van een bedrijf of persoon wordt hier mee bedoeld. Een andere omschrijving van administratie kan zijn alle zaken en handelingen die betrekking hebben op het beheer van een organisatie, met name in verband met het budget, het personeel en de productie. Op een administratie kantoor werken dus mensen die zich bezig houden met een bedrijf zijn financiën om deze op orde te hebben en vaak worden ook door dat bedrijf de belastingen geregeld. Administratiekantoor Assen is zo’n kantoor die de boekhouding van bedrijven regelt. Ieder bedrijf is verplicht om de administratie bij te houden, digitaal of bijvoorbeeld in mappen bij voorkeur heeft de belastingdienst dit digitaal. Bedrijven besteden vaak en helemaal grote bedrijven besteden dit werk uit aan bijvoorbeeld administratiekantoor Assen. Het kan helpen om op tijd nieuwe ontwikkelingen te zien. Hier kan dan op worden ingespeeld. Met een goede administratie wordt er vast gelegd wat er in de onderneming gebeurt en blijft het overzicht er. Zo is het ook makkelijker om de belastingaangifte in te vullen. Bij een administratie horen allemaal verschillende zaken dit hoort allemaal bij de administratie: kasadministratie en kassabonnen, financiële aantekeningen, zoals het inkoop en verkoopboek, tussentijds gemaakte controleberekeningen, ontvangen vacatures en kopieën van verzonden facturen, bankafschriften, contracten, overeenkomsten en andere afspraken, agenda’s en afsprakenboeken en correspondentie, software en databestanden. Door alle zaken goed bij elkaar te houden van het bedrijf, houd het bedrijf goed overzicht over alle stand van zaken en kunnen hierdoor ook beter ondernemen op de markt en eventueel nieuwe investeringen doen doordat ze goed weten hoe het met de financiën staat.

Omzetbelasting en aangifte doen hiervan bij de belastingdienst

Ook door administratiekantoor Assen wordt de belasting aangifte geregeld. Belasting is het geld wat bedrijven en inwoners van een land vanaf hun 18e verjaardag aan de overheid moeten betalen. Van dit geld worden bijvoorbeeld overheidsinstanties betaald zoals leger, politie, scholen en ziekenhuizen. Maar ook ambtenaren. Zonder belastingen zouden er geen uitkeringen en pensioenen kunnen worden uit betaald. Er zijn 2 verschillende belastinginkomsten: directe belasting; belasting op inkomen, winst en vermogen dit wordt door de persoon zelf overgedragen aan de belastingdienst. Dan is er ook nog indirecte belasting: zijn belastingen die door de belastingdienst worden afgedragen. De belasting zit in de prijs verwerkt van goederen en diensten (BTW). Accijns is een voorbeeld van indirecte belasting.

http://www.oostrawevers.nl/administratiekantoor-assen/