Gegrond
Image default
Industrie

Levensduur beton, hoe ze optimaal in te schatten?

Wanneer constructies worden ontworpen tracht men ervoor te zorgen dat deze zo lang mogelijk mee kunnen gaan. In het merendeel van de gevallen is er dan ook sprake van een te verwachten levensduur van tussen de 50 en 100 jaar. Wanneer we de civiele constructies op Nederlands grondgebied gaan bekijken kunnen we vaststellen dat een significant aantal al over de helft van hun levensduur zit. Voor een aantal constructies geldt zelfs dat ze al het einde van de vooropgestelde levensduur hebben bereikt. Omwille van deze reden kan het van cruciaal belang zijn om de constructieve veiligheid en levensduur van deze constructies te beoordelen. Door onder meer de levensduur beton te verlengen zou het alvast mogelijk zijn om verscheidene voordelen te kunnen realiseren. Welke voordelen? Dat kom je te weten in dit blogartikel!

Niet nodeloos vervangen van bestaande constructies

Er zijn verschillende redenen aan te halen waarom het belangrijk kan zijn om nadrukkelijk aandacht te besteden aan de (te verwachten) levensduur beton. Het komt vaak voor dat constructies te vaak worden vervangen. Dit omdat het einde van de vooropgestelde levensduur is bereikt. Het vroegtijdig en overbodig vervangen van bestaande constructies gaat gepaard met een aantal verschillende nadelen. Denk hierbij onder meer aan:

  1. De aanzienlijke kosten die moeten worden gemaakt die overbodig zijn;
  2. De behoefte aan (eindige) bouwmaterialen neemt toe terwijl dat niet noodzakelijk is;

Het vervangen van een (betonnen) constructie is als vanzelfsprekend een dure aangelegenheid. Omwille van die reden is het zinvol om in te kunnen schatten of ze langer mee kunnen gaan of niet. Wanneer er een nauwkeurige beoordeling plaatsvindt van een constructie blijkt deze immers niet zelden nog prima te voldoen. Het vervangen van de constructie in kwestie zou dan ook omwille van technische overwegingen niet noodzakelijk zijn. Het spreekt voor zich dat er hierdoor heel wat onnodige kosten voorkomen kunnen worden.

Reserves in het draagvermogen

Voor TNO geldt dat ze zich al meer dan 20 jaar een absolute specialist mag noemen op het gebied van het beoordelen van de constructieve veiligheid evenals de levensduur beton. Dit geldt overigens niet alleen voor betonconstructies, maar ook voor andere (civiele) bouwwerken die hier in Nederland terug te vinden zijn. Er worden door TNO diverse methodes toegepast. Het gaat hierbij concreet om:

  • Het aantonen van aanwezige reserves in het draagvermogen;
  • Het gebruik van metingen om onzekerheden te verkleinen;
  • Het uitvoeren van proefbelastingen;

Naast bovenstaande kan er door TNO worden gekeken of de eisen waaraan de constructie bij de bouw moest voldoen vandaag de dag nog steeds ingelost worden. Bovendien wordt er ook meteen gecontroleerd of deze eisen nog steeds correct zijn. Denk hierbij aan de kwaliteit en de levensduur beton. Voor deze methodes geldt dat ze het mogelijk maken om een nauwkeurigere inschatting te kunnen realiseren van de levensduur van betonconstructies. Door een duidelijk en betrouwbaar beeld te schetsen van de exacte levensduur beton is het mogelijk om te voorkomen dat constructies nodeloos worden vervangen. Het spreekt voor zich dat dit ook voor het duurzame aspect van de gebouwde omgeving alleen maar een zeer belangrijk voordeel zal weten te creëren.