Gegrond
Image default
Dienstverlening

Het nut van communicatietraining

Wat is communicatietraining?

Communicatietrainingen zijn er in vele soorten en maten. Communicatietrainingen zijn er voornamelijk voor bedoeld om de prestaties van teams te verbeteren en/of er voor te zorgen dat teams beter gaan samenwerken. Communicatietraining verbeterd het intern en extern communiceren. Dit wil zeggen dat de onderlinge communicatie binnen het team of bedrijf wordt verbeterd. Maar ook dat de externe communicatie, met klanten of stakeholders, wordt verbeterd.

Binnen een communicatietraining worden verschillende persoonlijke ‘’skills’’ geoptimaliseerd. Er wordt gekeken waar verbeterpunten mogelijk zijn en hoe de verbeteringen daadwerkelijk doorgevoerd kunnen worden. Meestal gebeurt dit door oefeningen of door rollenspellen. De communicatie vaardigheden worden beter door veel te oefenen.

Wat kan communicatietraining betekenen voor uw organisatie?

Het is van belang om vast te stellen wat het doel is van de communicatietraining. Een goed en helder doel zorgt voor een hoger rendement na de training. Er moet immers naar een doel worden toegewerkt.

Het trainen van de communicatie is echter meer dan het verbeteren van communiceren. Naast het verbeteren van vaardigheden, zoals het geven van feedback, het ontvangen van feedback en het overbrengen van een boodschap krijgen de cursisten meer mee. Om als team goed te kunnen samenwerken, moet er sprake zijn van wederzijds vertrouwen. De teamleden moeten elkaar blindelings kunnen vertrouwen.

Na het vaststellen van een doel volgt vaak een intakegesprek. In dit gesprek wordt voor de coach duidelijk waar de problemen liggen. Het is belangrijk dat de opdrachtgever open kaart speelt zodat de problemen ook daadwerkelijk kunnen worden opgelost.

Uiteindelijk zorgt communicatietraining ervoor dat een team van professionals zo optimaal mogelijk kan werken. Dit door een goede onderlinge samenwerking, duidelijke en heldere communicatie binnen en buiten het bedrijf en tot slot door een goede onderlinge vertrouwensband.

Meer informatie over communicatietrainingen? Klik dan op de link in de tekst of op de onderstaande link.

http://www.silentspeakers.nl/communicatietraining.html