Gegrond
Image default
Dienstverlening

Arbeidsrecht advocaat

In elke situatie waar je te maken hebt met een werkgever en een werknemer, kan een arbeidsrecht advocaat van pas komen. Je hebt zo iemand niet continu nodig, maar wanneer geschillen of conflicten voorkomen op de werkvloer wel. Een arbeidsrecht advocaat kan zowel voor werknemer als voor werkgever nuttig zijn. Zo’n advocaat richt zich specifiek op het arbeidsrecht. Dat heeft dus te maken met de arbeidsovereenkomst, de cao en alle andere aspecten van het dienstverband. Met name in geval van ontslag of conflicten komt er een arbeidsrecht advocaat aan te pas.

 

Ontslag

Ontslag is voor niemand leuk, maar soms wel noodzakelijk. Bij ontslag kun je een arbeidsrecht advocaat inschakelen. Ben je bijvoorbeeld ontslagen op staande voet? Dat betekent dat je niets aan financiële meevallers mee krijgt. Wel is het zo dat je werkgever een heel goed onderbouwde en bewijsbare reden moet hebben om je op staande voet te ontslaan. Als hij of zij dat niet heeft, kun je dat met een arbeidsrecht advocaat herstellen. 

 

Wederzijds goedvinden of bedrijfseconomische redenen

Je kan ook op een normale manier ontslagen worden. Bijvoorbeeld met wederzijds goedvinden of om bedrijfseconomische redenen. Bedrijfseconomische redenen zijn bijvoorbeeld het faillissement van het bedrijf. Of wanneer het bedrijf moet besparen door mensen te ontslaan. Ontslag met wederzijds goedvinden is iets waar je sowieso als werknemer een advocaat arbeidsrecht voor in kunt schakelen. Je hebt hier namelijk nog de stabiele relatie met je werkgever waarin je kunt onderhandelen. De advocaat helpt je bij wat je rechten zijn, zodat je niet benadeeld vertrekt. 

 

Conflict

Een ander moment dat een arbeidsrecht advocaat ingeschakeld kan worden is wanneer er sprake is van een conflict. Dit conflict kan tussen werkgever en werknemer(s) zijn, maar ook bij werknemers onderling. Er zijn in ieder bedrijf conflicten die soms naar boven komen. Vaak gaat het hierbij om dingen in de overeenkomsten. Bijvoorbeeld een conflict over ongelijke behandeling of het niet naleven van wat er in de overeenkomst(en) is vastgelegd. Daarvoor kun je een advocaat arbeidsrecht inschakelen. Deze geeft juridische ondersteuning bij het oplossen van het conflict.

 

Beëindiging van contract

Wanneer er sprake is van het beëindigen van een contract, kan een advocaat arbeidsrecht ook ingeschakeld worden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat werkgever en werknemer het niet eens worden over de beëindiging en met name de overeenkomst over dingen die daarbij komen kijken. Bijvoorbeeld een transitievergoeding of een WW-uitkering. Het is goed om een advocaat arbeidsrecht in te schakelen om zeker te weten dat je aanspraak op een WW-uitkering kunt maken nadat je met wederzijds goedvinden bent ontslagen. Dit kan bijvoorbeeld niet als je zelf ontslag neemt. Een transitievergoeding is geld dat je mee krijgt wanneer je vertrekt. De advocaat arbeidsrecht kan hierover juridisch bijstaan, zodat je niet met te weinig vertrekt. 

 

Tip: Arbeidsrecht advocaat nodig? Ga naar Omnius.nl.