Gegrond
Image default
Dienstverlening

Advocaat faillissement: Prascevic Advocatenkantoor

Advocaat faillissement

Op zoek naar een goede, doortastende en slagvaardige advocaat faillissement? In dat geval kan ik Prascevic Advocatenkantoor aanbevelen. Het is een jong kantoor – de datum van oprichting is januari 2012 – maar we voorzien u gegarandeerd van een uitstekende advocaat. Faillissement behoort tot een van onze specialismen, geschoold als we zijn op de volgende rechtsgebieden:

 • ondernemingsrecht
 • insolventierecht
 • contractenrecht
 • horecarecht
 • vastgoed
 • huurrecht
 • arbeidsrecht

Maar ook op andere juridische terreinen kunt u goed bij ons terecht. Wij werken nauw samen met betrouwbare en gekwalificeerde partners. Op die manier kunnen wij u garanderen altijd de beste juridische bijstand te bieden. Uw belangen staan bij ons voorop en we helpen u graag de nijpende problemen rond uw faillissement of het faillissement van een van uw contractpartijen op te lossen. Met onze kennis en expertise staan wij altijd tot uw beschikking. Op het gebied van faillissement, insolventierecht, schuldsanering en doorstart hebben wij onze strepen ruimschoots verdiend. We zullen ons inzetten een optimaal juridisch resultaat voor u te bereiken. Kan een advocaat faillissement oplossen? Dat is misschien wat te veel gevraagd, maar we zullen er zeker alles aandoen om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen, zodat de zwaarste lasten van uw schouders genomen kunnen worden. Het advocatenkantoor dat is opgericht door mr. Alex Prascevic is gevestigd in een monumentaal pand in het centrum van het mooie Enschede. Twente is de thuisbasis van onze bedrijvigheid, maar ook voor de rest van Nederland bieden wij onze diensten aan. We richten ons daarbij in eerste instantie op het Midden- en Kleinbedrijf, maar we helpen ook particulieren en ook grote bedrijven, zelfs multinationals, mogen wij tot onze cliëntenkring rekenen.

Advocaat faillissement: Prascevic Advocatenkantoor gaat voor een praktische oplossing

Een advocaat faillissement die zich voor de volle honderd procent inzet voor uw behoefte – die vindt u bij Prascevic Advocatenkantoor. Anders dan andere – grotere  – kantoren concentreren wij ons niet op een juridisch product dat we zelf graag zouden willen hebben, maar geven we prioriteit aan de cliënt en diens wensen en verlangens en belangen. Dat is wat, naar onze mening, de stelregel van een advocaat faillissement zou moeten zijn. Jammer genoeg lijkt niet ieder advocatenkantoor daar zo over te denken. Er zijn echter nog meer redenen om voor Prascevic Advocatenkantoor te kiezen. Voor uw gemak zullen we deze hieronder voor u op een rijtje zetten.

 • We beschikken over specialistische kennis en een indrukwekkende expertise op verschillende juridische terreinen, maar zijn in het bijzonder gespecialiseerd in rechtsbijstand bij faillissementen en liquiditeitsproblemen – zowel als u zelf failliet bent verklaard als in het geval dat een van uw contractpartijen een faillissement ondergaat. We hebben altijd een gedreven advocaat faillissement voor u in de aanbieding die zich tot het uiterste zal inspannen om uw belangen te verdedigen.
 • Hoe zullen we een advocaat faillissement van Prascevic Advocaten karakteriseren? Wat kenmerkt volgens ons een goede advocaat faillissement? Hier volgen een aantal steekwoorden die goed bij een advocaat van Prascevic passen: no-nonsense, nuchter, doortastend, slagvaardig, betrouwbaar, praktisch ingesteld, efficiënt, resultaatgericht. De kwaliteit van de juridische hulp staat bij ons voorop. Wij staan voor een efficiënte en resultaatgerichte aanpak. Nuchter en slagvaardig houden we onze praktische doelen altijd in het oog.
 • Wij zijn een bescheiden kantoor wat omvang betreft. Hierdoor kunnen we een lager uurtarief rekenen dan grotere kantoren. Zo krijgt u bij ons een advocaat faillissement tegen een zeer gunstig tarief.
 • Prascevic Advocatenkantoor is opgericht mr. Alex Prascevic die zich als jurist heeft bewezen binnen de overheid, het bedrijfsleven en in de advocatuur. Hij heeft zich tijdens zijn studie Nederlands Recht en tijdens zijn werk gespecialiseerd in het handels- en economisch recht en het financieel recht. Ook als advocaat faillissement heeft hij veel ervaring opgedaan.
 • Ons advocatenkantoor heeft tevens ervaring als curator en als bewindvoerder. Onze expertise op het gebied van faillissementen en liquiditeitsproblemen is dus gedeeltelijk in de praktijk gevormd. Onze praktische werkwijze is een direct resultaat van onze praktijkervaring.

Het insolventierecht in Nederland

Het insolventierecht in Nederland heeft betrekking op liquiditeitsproblemen. U kunt met het insolventierecht te maken krijgen wanneer u of uw onderneming te kampen heeft met liquiditeitsproblemen, of als een van uw debiteuren of contractpartijen dergelijke problemen ondervindt. Onderwerpen waar u in dit kader aan kunt denken zijn onder andere:

 • faillissementsaanvragen
 • fiscale obstakels bij verhaal of doorstart (zoals een bodemvoorrecht)
 • gerechtelijke en buitengerechtelijke schuldeisersakkoorden
 • herstructureringen
 • complexe incasso- en verhaal procedures
 • beslagmaatregelen
 • retentierechten
 • eigendomsvoorbehoud
 • WSNP
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • Paulianeus handelen

Liquiditeitsproblemen kunnen uiteindelijk leiden tot een faillissement, een surseance van betaling, of een wettelijke of buitenrechtelijke schuldsanering. Een faillissementen of een ander liquiditeit gerelateerd probleem is een netelige kwestie die vraagt om een snelle en effectieve handeling. Een advocaat faillissement van Prascevic Advocatenkantoor heeft alle kennis en expertise in huis om u in deze vervelende situatie optimaal van dienst te kunnen zijn. Wij zijn gespecialiseerd in alle wetten van het insolventierecht zoals dat in Nederland en Europa geldt en kunnen u daarom effectief en slagvaardig van het juiste juridische advies voorzien.

Hebt u een advocaat faillissement nodig? Denk dan eens aan Prascevic Advocaten. Wij zullen ons voor de volle honderd procent inzetten om uw belangen te behartigen en streven naar een maximaal juridisch resultaat. Neem vandaag nog contact met ons op!

http://www.prascevicadvocatenkantoor.nl/advocaat-faillissement/